Kas ir ilgtspējīga attīstība?

Ilgtspējīgas attīstības joma ir plaša, un 78 valstu mācību programmu analīze liecina, ka 55% lieto terminu "ekoloģija" un 47% lieto terminu "vides izglītība" - no globāliem avotiem Izglītības uzraudzības ziņojums.
Vispārīgi runājot, ilgtspējīga attīstība galvenokārt ir sadalīta šādos trīs aspektos.
Vides aspekts – resursu ilgtspējība
Vides faktori attiecas uz metodēm, kas neiznīcina ekosistēmas vai samazina kaitējumu videi, racionāli izmanto dabas resursus, piešķir nozīmi vides aizsardzībai, attīstās vai aug, izmantojot resursus, atjaunojas vai turpina pastāvēt citiem, izmanto otrreizēji pārstrādātus materiālus. un atjaunojamie resursi ir ilgtspējīgas attīstības piemērs.Veicināt atkārtotu izmantošanu, pārstrādi.
Sociālais aspekts
Tas attiecas uz cilvēku vajadzību apmierināšanu, neiznīcinot iluzoru ekosistēmu vai samazinot kaitējumu videi.Ilgtspējīga attīstība nenozīmē cilvēku atgriešanos primitīvā sabiedrībā, bet gan cilvēka vajadzību un ekoloģiskā līdzsvara sabalansēšanu.Vides aizsardzību nevar aplūkot izolēti.Orientācija uz vidi ir ilgtspējas vissvarīgākā sastāvdaļa, bet galvenais mērķis ir rūpēties par cilvēku, uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošināt cilvēkiem veselīgu dzīves vidi.Rezultātā tiek izveidota tieša saikne starp cilvēku dzīves līmeni un vides kvalitāti.Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju pozitīvais mērķis ir izveidot biosfēras sistēmu, kas spēj atrisināt globalizācijas pretrunas.

ziņas02

Ekonomiskais aspekts
Atsauces ir jābūt ekonomiski izdevīgām.Tam ir divas sekas.Viens ir tas, ka tikai ekonomiski izdevīgi attīstības projekti var tikt veicināti un ilgtspējīgi;kaitējums videi, tā nav īsti ilgtspējīga attīstība.
Ilgtspējīga attīstība akcentē nepieciešamību pēc trīs elementu koordinētas attīstības, veicinot sabiedrības kopējo progresu un vides stabilitāti.

Jaunumi
Ziņas no BBC
ANO Ilgtspējīgas attīstības 12. mērķis: Atbildīga ražošana/patēriņš
Visam, ko ražojam un patērējam, ir ietekme uz vidi.Lai dzīvotu ilgtspējīgi, mums jāsamazina izmantojamie resursi un radīto atkritumu daudzums.Ir tāls ceļš ejams, taču jau ir uzlabojumi un iemesli cerēt.

Atbildīga ražošana un patēriņš visā pasaulē
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
Apvienoto Nāciju Organizācija ir izvirzījusi 17 vērienīgus mērķus, lai mēģinātu veidot labāku, godīgāku un ilgtspējīgāku nākotni pasaulei.
Ilgtspējīgas attīstības 12. mērķa mērķis ir nodrošināt, lai mūsu ražotās preces un lietas, kā arī to izgatavošanas veids būtu pēc iespējas ilgtspējīgākas.
ANO atzīst, ka patēriņš un ražošana visā pasaulē — globālās ekonomikas dzinējspēks — balstās uz dabas vides un resursu izmantošanu tādā veidā, kas turpina postoši ietekmēt planētu.
Mums visiem ir svarīgi apzināties, cik daudz mēs patērējam un kāda ir šī patēriņa izmaksas mūsu vietējai videi un plašākai pasaulei.
Visas preces mūsu dzīvē ir produkti, kas bija jāražo.Tas izmanto izejvielas un enerģiju tādos veidos, kas ne vienmēr ir ilgtspējīgi.Kad preces ir sasniegušas savu derīguma termiņu, tās būs jāpārstrādā vai jāiznīcina.
Ir svarīgi, lai uzņēmumi, kas ražo visas šīs preces, to darītu atbildīgi.Lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbību, tiem ir jāsamazina izmantoto izejvielu daudzums un to ietekme uz vidi.
Un no mums visiem ir atkarīgs, vai mēs esam atbildīgi patērētāji, ņemot vērā mūsu dzīvesveida un izvēļu ietekmi.

ANO Ilgtspējīgas attīstības 17. mērķis: Partnerības mērķu sasniegšanai
ANO atzīst cilvēku darbinātu tīklu nozīmi, kas var radīt pārmaiņas, īstenojot visu ilgtspējīgas attīstības mērķu mērķus gan vietējā, gan globālā līmenī.

Partnerattiecības visā pasaulē

Ilgtspējīgas attīstības mērķi
Apvienoto Nāciju Organizācija ir izvirzījusi 17 vērienīgus mērķus, lai mēģinātu veidot labāku, godīgāku un ilgtspējīgāku nākotni pasaulei.
Ilgtspējīgas attīstības 17. mērķis uzsver, ka, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras mūsu planēta, mums būs nepieciešama spēcīga sadarbība un partnerības starp starptautiskajām iestādēm un valstīm.
Partnerības ir līme, kas satur kopā visus ANO ilgtspējības mērķus.Dažādiem cilvēkiem, organizācijām un valstīm būs jārīkojas kopā, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras pasaule.
ANO norāda: "Savstarpēji saistītajai globālajai ekonomikai ir nepieciešama globāla reakcija, lai nodrošinātu, ka visas valstis, jo īpaši jaunattīstības valstis, var risināt sarežģītās un paralēlās veselības, ekonomikas un vides krīzes, lai labāk atveseļotos."
Daži no galvenajiem ANO ieteikumiem šī mērķa sasniegšanai ir šādi:
Bagātas valstis, kas palīdz jaunattīstības valstīm atvieglot parādus
Finanšu ieguldījumu veicināšana jaunattīstības valstīs
Izgatavošanavidei draudzīgsjaunattīstības valstīm pieejamās tehnoloģijas
Ievērojami palielināt eksportu no jaunattīstības valstīm, lai palīdzētu šajās valstīs ienest vairāk naudas

Jaunumi no Starptautiskā bambusa biroja

"Bambuss plastmasas vietā" virza zaļo attīstību

Starptautiskā sabiedrība ir secīgi ieviesusi politiku plastmasas aizliegšanai un ierobežošanai, kā arī izvirzījusi grafiku plastmasas aizliegšanai un ierobežošanai.Šobrīd vairāk nekā 140 valstis ir skaidri noteikušas attiecīgu politiku.Ķīnas Nacionālās attīstības un reformu komisijas Ekoloģijas un vides ministrija 2020. gada janvārī izdotajos "Atzinumos par plastmasas piesārņojuma kontroles turpmāku pastiprināšanu" norādīja: "Līdz 2022. gadam tiks būtiski samazināts vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu patēriņš. , tiks popularizēti alternatīvi produkti un plastmasas atkritumi tiks pārstrādāti. Ir ievērojami palielināts enerģijas izmantošanas īpatsvars."Lielbritānijas valdība 2018. gada sākumā sāka veicināt jaunu "plastmasas ierobežojumu rīkojumu", kas pilnībā aizliedza vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu, piemēram, plastmasas salmiņu, pārdošanu.Eiropas Komisija 2018. gadā ierosināja "plastmasas ierobežošanas rīkojuma" plānu, kurā plastmasas salmiņu vietā tika piedāvāti salmiņi, kas izgatavoti no videi draudzīgākiem un ilgtspējīgākiem materiāliem.Ne tikai vienreizējās lietošanas plastmasas izstrādājumi, bet arī visa plastmasas izstrādājumu nozare saskarsies ar lielām pārmaiņām, jo ​​īpaši neseno jēlnaftas cenu pieaugumu, un plastmasas izstrādājumu nozares pārveide ar zemu oglekļa emisiju ir nenovēršama.Zema oglekļa satura materiāli kļūs par vienīgo veidu, kā aizstāt plastmasu.